Zavod

Vitica je nevladna in neprofitna organizacija
na področju socialnega varstva.

Ima status socialnega podjetja in zaposluje ranljive ciljne skupine.

Zaščitne maske

Radi bi pripomogli k reševanju krizne situacije nastale z izbruhom novega korona virusa. Zato, in ker želimo omogočiti nadaljevanje zaposlitve vsaj ene šivilje smo se odločili za šivanje raznolikih in kakovostnih zaščitnih mask. Za vašo podporo, razumevanje in morebitno naročilo zaščitnih mask se vam zahvaljujemo.

Dnevni center IZA

za osebe s težavami v duševnem zdravju

Dnevni center IZA je prostor srečevanja, prijetnega druženja, vključevanja v različne aktivnosti, razvedrila, pogovorov, svetovanja…

Demenci prijazna točka

V sodelovanju s Spominčico – Alzheimer Slovenija, Slovensko združenje za pomoč pri demenci smo v Zavodu Vitica, Gornja Radgona, so.p. vzpostavili DEMENCI PRIJAZNO TOČKO.

Želimo poudariti in ozavestiti, da so starejše osebe v času epidemije koronavirusa posebej ranljiva skupina. Če je prisotna še bolezen demenca, pa so tako osebe z demenco kot tudi svojci, ki skrbijo zanje, v trenutnih izrednih razmerah še toliko bolj občutljiva in obremenjena populacija.

VGC Pomurja

Večgeneracijski center Pomurja, enota Gornja Radgona

V Gornji Radgoni smo vzpostavili enoto, kjer je za vse občane in občanke omogočeno brezplačno neformalno druženje, informiranje in druge aktivnosti, ki se izvajajo v skladu s projektom.

Socialni servis

V Gornji Radgoni smo vzpostavili Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Osnovni namen in cilj storitve socialnega servisa je, da se posamezniku ali družini zagotovi višja kakovost bivanja in predvsem, da se starejši osebi omogoči trajnejše bivanje v svojem življenjskem okolju.

Pomoč na domu

Gospodinjska pomoč  |  Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih  |  Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Ko posameznik zaradi starosti ali invalidnosti več ne zmore poskrbeti zase, je ena od rešitev pomoč družini na domu, ki se je razvila v kakovostno obliko oskrbe na domu. Večina ljudi želi preživeti starost v svojem domu. Pogosto lahko ločitev od doma predstavlja veliko stisko in stres, zato je prav, da se kot socialno osveščena družba zavzemamo, da so starejši v prvi vrsti deležni ustrezne podpore in pomoči v svojem življenjskem okolju.

Storitev pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči na domu upravičenca.

Osebna asistenca Mali princ

Osebna asistenca je nabor storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Zakon o osebni asistenci (ZOA) omogoča posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi ovirami enake možnosti, večjo neodvisnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z odločbami Konvencije o pravicah invalidov. Osebna asistenca je pravica invalidov, ki so do nje upravičeni na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo.

Zavod Vitica je mlada nevladna in neprofitna organizacija na področju socialnega varstva, ki deluje v javnem interesu. Izvajamo storitve in programe za podporo starejšim in drugim ranljivim skupinam v njihovem življenjskem okolju.

Uporabnikom nudimo celovito in čim bolj prilagojeno pomoč in podporo za dvig njihovih socialnih in drugih kompetenc za vključitev v širšo družbo in samostojnejšo funkcioniranje v domačem okolju, zato lažje uresničijo svojo vizijo bivanja v skupnosti.

S skupnim delovanjem smo učinkovitejši in da lahko naredimo za posameznika ali družino veliko več kot vsak zase. Delujemo kot socialno podjetje, zato v okviru dejavnosti omogočamo možnost zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin prebivalstva.

Item added to cart.
0 items - 0,00